Historiek

 De Leuvense afdeling van het E.G.M.P (Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde), werd opgericht op 27 december 1964 in Cafe Rubens te Leuven en telde snel 26 leden. Na enkele vergaderingen werden er statuten gemaakt en werd de "Gouden St Pieter" als embleem gekozen.

In september 1965 werd reeds i.s.m. Dhr Crab, conservator van het Stedelijk Museum, een belangrijke tentoonstelling ingericht. In 1968 laat de club haar eerste penning slaan voor haar 5-jarig bestaan. Er zullen er nog veel volgen.

Alhoewel er sedert het begin pogingen ondernomen werden om een ruilbeurs in te richten (met financiële katers tot gevolg) blijkt de Nationale ruilbeurs van 27 augustus 1972 tijdens de Druivenfeesten te Overijse, een groot succes. Vanaf 1973 vinden onze jaarlijkse ruilbeurzen plaats op 1 mei in "Het Bad" en krijgen ook stilaan een Internationaal karakter. Het ledenaantal stijgt gestaag boven de 100. In 1975 verhuist onze 1 mei, dan reeds internationale ruilbeurs, naar de "Tuinbouwschool" te Leuven en het aantal tafels stijgt tot boven de 200 meter. In 1984 verhuist de 1 mei beurs naar het Koninklijk Atheneum Redingenhof en wordt met haar 350 m tafels de grootste van West Europa.

In 1974 verschijnt dan ons eerste clubblad "Echo Numismatica". In 1976 krijgt ons tijdschrift een vaste vorm en noemt vanaf nu "Tijdschrift voor Numismatiek".

Vanaf 1977 richt Numismatica Leuven ook een jaarlijkse internationale uitstap in met bezoek aan een buitenlandse muntenbeurs. Ondertussen werden er reeds uitstappen georganiseerd naar Keulen, Londen, Parijs, Amsterdam, Eindhoven, Berlijn, Luxemburg, Maastricht, enz.

In 1983 krijgt Numismatica Leuven het statuut van vzw.

Sedert 2005 wordt ook de scriptofilie (verzamelen van oude aandelen) toegevoegd en wordt een 2de maandelijkse vergadering ingericht.

Doelstellingen

Numismatica Leuven is een zelfstandig werkende vereniging met eigen bestuur en is organisatorisch en financieel verantwoordelijk en bevoegd voor haar eigen welzijn en voor het nastreven van het doel van haar bestaan. Deze vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van enig winstoogmerk, de numismatiek (studie en kennis van munten, penningen en medailles en hun invloed op cultuur en economie) te bevorderen en onder de breedste lagen van de bevolking te verspreiden. Tevens worden de contacten tussen leden aangemoedigd om de onderlinge vriendschap te bevorderen. Het vermogen van de vereniging moet worden aangewend voor dit doel.

Aansluitingen

Numismatica Leuven is verbonden met het "Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde" (EGMP) en heeft nauwe contacten met de "Association Europeénne de Numismatique" (AEN).